Nytt om Parabener och hälsan- Parabens and our health

Det har kommit upp ny information på Läkemedelsverket angående parabener, som har varit debatterade kring huruvida de är skadliga för hälsan. De misstankar som har funnits handlar om hormonstörningar. Jag kan verkigen rekommendera er att läsa artikeln genom att följa länken ovan men jag ger här ett utdrag:

 • Parabener är konserveringsmedel
 • Läkemedelsverket anser att det är mycket vilktigt att det finns konserveringsmedel i kosmetika (som givetvis är säkra) då de tex hämmar bakterietillväxten.
 • 2000 uppkom misstankar kring hormonstörande effekter
 • Parabener som använts i kosmetika är methylparaben, ethylparaben, propylparaben och butylparaben
 • Methyl- och ethylparabener har utvärderats som säkra och används också i livsmedel
 • Danmark förbjöd under år 2010 parabenerna propyl och butyl för produkter till barn
 • Under 2011 tillsattes en utredning för dessa två parabener och resultatet är att det i februari i år röstades fram inom EU att halterna sänks och att användningen av dem i barnprodukter begränsas
 • Det står även att:

  Beslut har också fattats på EU-nivå om att förbjuda användningen av isopropylparaben, isobutylparaben, pentylparaben, phenylparaben och benzylparaben eftersom den vetenskapliga kommittén, på grund av otillräckliga data, inte kunnat utvärdera om de kan användas säkert.

Så med andra ord är det bra att undvika propyl- och butylparabener som snart kommer att regleras i kosmetika till lägre halter och att vissa typer av pabener helt förbjuds.

IMG_9773_Fotor

 

// Some new regulations about parabens in EU from the Medical Products Agency in Sweden. You could read this article in English on the matter. According to the Swedish agency the parabens are conservatives in cosmetics and there have been suspicions on their effects on humans.

The conclusions from an investigation ordered by EU are that the two parabens called propylparaben och butylparaben will be used in lower amounts and that some parabens will be prohibitted. The use of the parabens above will be minimized in products for children.

The use of methyl- and ethylparaben has been approved before because of evaluation data available. They are apparently used in food.

Advertisement

2 thoughts on “Nytt om Parabener och hälsan- Parabens and our health

 1. Pingback: Parabens and #cancer | Sadness Theory

 2. Pingback: Smink fritt från parabener – gina tricot | Sadness Theory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s