Tan with no sun or bright in the sunlight? #bus

(svensk text följer)

That’s the question. Or not? In what part off the world are you?

Are you living in Europe?
Well then you are targeted for the tanned look. Of course you should be tanned, probably many Europeans have light skin so they have to buy products to get “the right look”. Another option is of course to risk your health by solarium tanning or putting your self on the sunbed just like a biff on the grill waiting to be well done.

And that your health is at risk is well known. You have skin cancer, the most serious. But also wrinkles, lax skin, brown spots, and more. Well, just take a look of a person who tans a lot and you’ll see how their skin age prematurely.

Since some do not want to risk their health along the way there are now other options. The bronzing or tanning products on the market. The results vary and many products are very expensive. The bronzing lotion may just give you a bronzing skin but you separately need to apply a lotion for moisture and another one for sun protection. And the same goes for the face, who could dare use the same products for the body as for the face?

Are you living in Asia?
Or from other parts of the world that the sun shine? Congratulations! Then you are good as you are? Well, no, and that I discovered together with my hubbie when travelling in Asia. Are jaws dropped when we saw the commercials on TV with the beautiful Asian girl that with a sweeping animation got much much lighter. And the products on the selves all for whitening:

2013-05-31 17.21.24 And do I need to say how dangerous these products are? Skin cancer, liver damage, kidney damage or poisoning are long-terms effects of the whitening formula. Another way for many is to cover up with gloves and long sleeves so they won’t be exposed to the sun.

My heart weeps for women (especially targeted) from all over the world, why can we not be good as we are?

//
Brun utan sol eller ljus i solen, det är frågan. Eller? Vilken världsdel kommer du ifrån?

Är du Europa-bo?
För dig gäller marknadsföringen att du ska vara brun. Många europeér har ljus hud vilket gör att man vänder sig till produkter som ger rätt look i annat fall att sola. Att sola solarium eller alldeles för aggressivt i solen. Trots alla risker som finns som cancer. Men förutom det rynkor, slappare hud eller pigmentfläckar. Observerar du en person som solar mycket ser du tecken på att huden åldras i förtid.

I annat fall det berömda BUS. Här finns det mycket att välja och priserna är oftast höga. Givetvis har dessa produkter endast en funktion, att ge färg, därefter ska du ha en lotion för att ge fukt och en för solskygg. Och självklart får du inte använda samma produkter för ansiktet som på kroppen. Jag tror att världen går under då.

Bor du i Asien?
Ja, men då duger du som du är? Nä, inte riktigt så bra som jag och min man till vår förfaran upptäckte när vi reste i Asien. En hel del whitening produkter:
whitening   Givetvis också farliga och kan bla orsaka cancer men även leverskada och förgiftning.  Ett annat sätt är att täcka sig med kläder tom handskar i hettan.

Varför kan vi inte kvinnor (som främst får dessa ideal mot sig) bara duga som vi är?

Advertisement

2 thoughts on “Tan with no sun or bright in the sunlight? #bus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s