#outfit black and white

image

image

 

Me at speakers corner in Uppsala. No I didn’t give a speach.

I love black and white, always works.

Top second hand Gina Tricot // Sunglasses vintage Prada // bag second hand Guess // shorts and shoes old but first hand!

// Ett foto på svartvit outfit, jag gillar kombon svart och vitt mycket!

Top second hand Gina Tricot // Solglasögon vintage Prada // väska second hand Guess // shorts & skor från förstahandsinköp.

All those little #things – alla små #ting

Det blev en resa tillbaka i tiden. Jag letade igenom minnen och funderade på alla ställen ni har bott på. Jag ser dem framför mig när jag blundrar. Det är små sekvenser av mitt liv blandat med foton jag har sett. Stunder av obeskrivlig lycka.

Jag och syrran cyklar runt på terassen och pratar på vårat hemliga språk vi har uppfunnit.

Vi sitter på ett eget barnbord med våra kusiner fast jag vill ju egentligen sitta med de vuxna! Vi dricker mjölk ur små söta röda glas med fot.

Det är soligt på terassen och mormor njuter av att sola bakåtlutad på en solstol.

Jag och syrran står framför de röda rosorna vid trappan.

Tänk om jag kunde kapsla in tiden, alla dessa stunder. Och bara kliva in där i lyckan, där du var med, då du fanns, då du levde. Jag saknar dig!

// Travelling through time in my mind trying to imagine and remember all the places you’ve lived in. I can see everything when I shut my eyes. The moments of pure happiness like a mixture of photos and memories.

Me and my sister biking at the terace, talking our secret language nobody understood. 

I sit at the childrens table with my cousins but I really want to sit with the adults!

My grandmother enjoys the sunlight like a cat, siting at the terrace.

Me and my sister in front of the red roses at the stairs.

Imagine I could enclose time, all those memories. And just take a step inside in the hapiness, where you were there, with us, still alive. I will always miss you!

Green barbecue

 

Det viktigaste tipset för att grilla grönt är att grilla mycket grönsaker! Och hur goda som helst blev de grillade. Den här smarta grillstekpannan underlättade mycket när jag och maken grillade med hans familj under semestern!

image

 

Flera tips för att grilla grönt hittar du på Naturskyddsföreningens sida.

image

 

// Do you like barbecue? Well, one way to have a green barbecue is to have a lot of vegetables. And they also get so tasty!

A little help from my fellow bloggers!

Hello WP blogger!

So how have you promoted your blog? Do you have any advice to share with me?

I have tried following advice about how to promote the blog in different ways but find it hard to reach out. I see that other bloggers have themselves an audience and I am curious to learn new things to be able to reach out more.

// Har du något tips kring hur du kan sprida din blogg? Vad har du själv gjort?

Det vore roligt att få höra tips för att kunna nå ut till flera läsare. Jag har hittat råd på nätet och har följt många av dem. Ändå kan jag tycka att det är svårt att nå ut.

Parabens and #cancer

I wrote lately about parabens and what the conclusion has been in the EU of the use in cosmetics. I came across the information that parabens were found in breast cancer tissue, of course no source given. So I needed to look in to the matter in a blogpost.

An article from 2012 at the site mercola.com states that research had detected the presence of paraben esters in 99 percent of breast cancer tissues sampled. The article also states that other studies link parabens to cancer.

At the site of Breastcancerfund they refer to another earlier study from 2004 that found parabens in biopsy samples of breast cancer tumors. They also say that:

Parabens are used to prevent the growth of yeasts, molds, and bacteria in cosmetics products. Parabens appear in some deodorants and antiperspirants, in addition to personal care products that contain significant amounts of water, such as shampoos, conditioners, lotions, and facial and shower cleansers and scrubs. They’re also widely used as preservatives in food and pharmaceutical products. These estrogen mimickers are found in nearly all urine samples from U.S. adults of a variety of ethnic, socioeconomic and geographic backgrounds.

Another site that suggests caution with parabens are cancer.org in an article discussing the use of antiperspirants and deodorants. They are in the first place responding to an email advising people to not use deodorant. They do say that:

Intake of parabens is a possible concern because studies have shown that parabens have weak estrogen-like properties.

 

On the other hand the article states that parabens are widely used and that most people are exposed to parabens. They say that studies have found parabens in the urine in up to 99% of people in the US but so far, studies have not shown any direct link between parabens and any health problems. But I am not really convinced by this argument. It kind of says “Well, everybody are using it and we know nothing about it.“.

The article on cancer.org does also discuss aluminium in deodorants and that there is no clear link between aluminium and breast cancer. The article I first reffered to from mercola.com reffer to metals like aluminium as “metalloestrogens” meaning they mimic the estrogen.

If you ask me I will say as Hamlet: “Something is rotten in the state of Denmark”

IMG_9770

// Eftersom jag nyligen skrev här på bloggen om parabener så stötte jag på infon om att parabener har funnits i bröstcancertumörer. Tyvärr fanns ingen källa men nu har jag kolla lite. De artiklarna jag finner på engelska är dessa:

I dessa nämns alltså att man har funnit i flera studier parabener i bröstcancertumörer vilket i sig inte betyder att parabenerna är skyldiga men där har misstankarna växts. Jag hittar en bra artikel på svenska från Sveriges Konsumenter och där står det bland annat:

En engelsk undersökning har också funnit parabener i en stor andel av bröstcancerknölar. Robert Golden och Jay Gandy (Journal of Applied Toxicology, 2004) har funnit parabener i kvinnors bröst som har bröstcancer. Däremot är de osäkra på om det är parabener som orsakade cancern. Det finns också misstankar om att flera av parabenerna kan vara allergiframkallande. Man bör vara extra vaksam på användande av Parabener hos barn och spädbarn då de generellt sätt är mer känsliga för miljöpåverkan och deras kroppar lättare absorberar ämnen.

Artikeln är daterad från 2010 så för senaste bestämmelserna kolla in på Läkemedelsverket.

Det finns absolut anledning att hålla kemikalierna under luppen när det gäller vår hälsa.

 

 

Certification of #cosmetics

(se svensk text längre ner)

As you have noticed I try to find alternatives for most of the products I use as well as I want to use less products. You can check the #nopoo articles I wrote! Since cosmetics companies can tell you a little bit what they want about their product without it being true, I try to look for certifications.

Two of them that I have found are Ecocert and BDIH. Since I wandered what the certifications stand for and normally no sites do display or link to their source, I do my own blogpost!

ECOCERT, according to the website:
A trailblazer in this field, Ecocert created and introduced the “Natural and organic cosmetics” standard in 2003. Its criteria are among the most stringent on the market:

 • At least 95% natural ingredients in the finished product.
 • No GMOs, parabens, phenoxyethanol, ingredients derived from petrochemicals or synthetic chemistry; no testing of the finished product on animals.
 • The whole manufacturing process is controlled, up to the packing stage, and the packaging and outer packaging must be biodegradable or recyclable.
 • The labelling must be transparent for the consumer.

BDIH, according to their site:

 • Raw materials obtained from plants
 • Animal Protection meaning no animal testing may be performed or commissioned when end products are manufactured, developed or tested. Raw materials that were not available on the market before 01.01.1998 may only be used if they have not been tested on animals. It is prohibited to use raw materials obtained from dead vertebrates (e.g. spermaceti, terrapin oil, mink oil, marmot fat, animal fats, animal collagen or living cells).
 • Raw materials obtained from minerals: The use of inorganic salts and raw materials obtained from minerals is generally permitted, except for those listed in point 5.
 • Raw materials with restricted use
  For the production of natural cosmetics, it is permissible to use components which are extracted through hydrolysis, hydrogenation, esterification, transesterification or other crackings and condensations from the following natural materials: fats, oils and waxes, lecithins, lanolin, monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides, proteins and lipoproteins.
 • Deliberate rejection of organic-synthetic dyes, synthetic fragrances, ethoxylated raw materials, silicones as well as paraffin and other petroleum products
 • Preservation: To ensure that products are microbiologically safe, certain nature-identical preservatives are allowed in addition to natural preservatives. These are:
  benzoic acid, its salts and ethylester, salicylic acid and its salts, sorbic acid and its salts and benzyl alcohol.
 • No radioactive radiation meaning it is forbidden to disinfect organic raw materials and completed cosmetic products using radioactive radiation.
 • Certified Natural Cosmetics: A neutral control body checks that the above criteria are complied with.

What I find creepy is that the information does reveal some things I didn’t know about ordinary cosmetics, like the collagen from dead animals or the radioactivity to disinfect.

IMG_9773 - Kopia

 

// Här kommer ett inlägg om två märkningar som jag har stött på i min pågående “quest” för naturliga produkter som inte innehåller massa konstiga kemikalier! Dessa är Ecocert och BDIH. Det finns information på nätet men nästan alltid utan källor så jag måste själv gå till källan och läsa vad det står. Så blir det ett inlägg av detta.

BDIH, enligt deras hemsida:

 • Råvaror anskaffade från växter
 • Djurskydd dvs att inga djurtester får göras eller beställas vid utveckling, testning och tillverkning av slutprodukt. Råvaror som inte fanns tillgängliga på marknaden innan 1 januari 1998, får bara användas om de inte blivit testade på djur. Det är förbjudet att använda råvaror utvunna från döda ryggradsdjur (till exempel animaliskt fett som spermacetiolja, terrapinolja, minkolja, fett från murmeldjur samt collagen eller levande celler från djur).
 • Råvaror anskaffade från mineraler: Användning av oorganiska salter och råvaror anskaffade från mineraler är vanligtvis tillåtet, förutom de ämnen som är uppräknade under punkt 5.
 • Råvaror med begränsad användning: Vid tillverkning av naturkosmetik, är det tolererbart att använda beståndsdelar som är extraherade genom hydrolys, hydrogenation, esterifikation, transesterifikation eller annan krackning och kondensation från följande naturmaterial: fetter, oljor och vaxer, lecitin, lanolin, monosackarider, oligosackarider och polysackarider samt proteiner och lipoproteiner.
 • Förbud att använda: syntetiska färgämnen, syntetiska doftämnen, etoxilerade råvaror, silikoner, paraffin och andra produkter från petroleum.
 • Konservering: För att försäkra att produkterna är mikrobiologiskt säkra, är vissa naturidentiska konserveringsämnen tillåtna att användas, utöver naturliga konserveringsmedel. Dessa är: bensoesyra, dess salter och ethylestrar, salicylsyra och dess salter, sorbinsyra och dess salter samt bensylalkohol.
 • Ingen radioaktiv strålning: Det är förbjudet att desinficera organiska råvaror eller kompletta kosmetiska produkter med radioaktiv strålning.
 • Certifierad naturkosmetik: Ett neutralt kontrollorgan kontrollerar att ovan uppräknade kriterier efterlevs.

Ecocert, enligt hemsidan och efter en egen översättning från den engelska texten:

Standarden för kosmetika utvecklades 2003.

 • Minst 95% naturliga ingredienser i den färdiga produkten.
 • Inga genmodifierade ingredienser, parabener, phenoxyethanol, syntentiska ingredienser eller från petroleumindustrin. Inga tester på djur(av den färdiga produkten)
 • Hela tillverkningsproceduren ska vara kontrollerad och förpackningarna vara återvinningsbara eller komposterbara.
 • Tydlig information till konsumenten på förpackningen.

Väldigt intressant att veta vad det är man får garanti för. Något som jag finner obehagligt är just att läsa om vissa förbud som får en att inse vad som kan finnas i vanliga kosmetika. Tex collagen från döda djur eller radioaktiv strålning för att desinficera. Blä.

(jag har redigerat texterna något för att korta ner)

black&white #outfit with #hat

I have posted some outfits in the blog because I want to show you that second hand is a doable choice. Lately I have experienced a fashion overload and just want to push it away from me. Probably because of all the marketing to buy, buy, buy.

These are some pics from Sofia Aslanidou:

IMG_4244 IMG_4311

I wear: hat and top are old but new when I bought them, Gina Tricot I think. And:

Bag Erikshjälpen // shoes flea market // skirt & necklass Helping hand

// Jag tror att jag fått en fashion overload alltså, är riktigt less på mode. Kanske all köphets?

Men här kommer lite bilder på en av mina senaste outfits.

Väska Erikshjälpen // skor flea market // kjol & halsband Helping hand

 

#redleatherjacket på Swappis i #Uppsala

I saw it suddenly in the store, waiting to be worn, my red leather jacket.
I had it on that awfull night, you told me I’m not yours and started to fight.
I never ever felt so angry, I packed it down and went
to the salvation army.

 

Now I finally found my red leather jacket
My feet on the ground, my hands in my pocket
Now I finally found my red leather jacket
It was gone now it’s back, my hands in my pocket ….

The lyrics from Red Leather Jacket, from my full length album. That the store Swappis read about and posted this picture on their Facebook page!

swappis redleatherjacket

So of course I also had to visit, along with my dear sister that took the photos, thank you darling!

IMG_4266

Sadness Theory + Swappis!

 

IMG_4268 IMG_4276 IMG_4290 IMG_4299

 

(Photos by Sofia Aslanidou)

// Här kommer ett härligt bildinlägg med bilder från kära syster, där låten Red Leather Jacket är i fokus! Swappis butiken i Uppsala la upp en bild på denna härliga röda skinnjacka som jag var tvungen att gå in och prova.

Butiken öppnar igen 4 augusti efter semesterstängt!

My thoughts on consumption

Since this journey began I didn’t think so much about my or others consumption. I guess I was used to the idea of endless resources. And to be green, well I kinda saw it as a bit lame. This sounds like a confession, well right that is what it might turn out to be.

I guess it all started back in 2010. Then I started buying second hand very often. And realized that we consume way too much! In 2012 I released an album called “Praying on a Gucci God” with a lot of songs on the environmental theme!

IMG_5629

To be a more conscious consumer I have taken some decisions along the way:

 • To consume less overall
 • When I consume to prefer eco-friendly, organic or in other ways conscious materials
 • To take care of the things I do have to prolong their life
 • Inspiring other people in their journey to be more sustainable, with my music and the blog
 • To eat more organic food
 • To use organic makeup
 • Avoid plastic and use other materials instead
 • To give presents that don’t have to be a newly produced thing

What do you think?
Do you have more ideas for living more sustainable?Let me know!

// Till att börja med har jag nog inte tänkt så värst mycket på min eller andras konsumtion. Än kanske “Jag vill ha!”. Min resa började för mig 2010 då jag började handla mer second hand. Sen har jag mer och mer engagerat mig i miljöfrågor. Under 2012 släppte jag mitt första fullängdsalbum som heter “Praying on a Gucci God”  med miljön som centralt tema.

För att bli mer medveten har jag bestämt mig för:

 • Att konsumera mindre överlag
 • Att föredra ekologiskt eller hållbara material
 • Ta hand om de saker jag har för att de ska hålla länge
 • Att inspirera andra under tiden med min musik och blogg
 • Att äta mer ekologiskt
 • Att använda mer ekologiskt smink
 • Att undvika plast och föredra andra material
 • Ge hållbara presenter

Vad tycker du?

Har du tips och ideér för att leva mer hållbart?