EU migranter och tiggeri – EU migrants and begging

Jag har nyligen fått läsa ett par artiklar i Uppsalatidningen som har rört mitt intresse kring EU migranternas situation. Bland annat artikeln om Adrian i Knivsta och hans personliga berättelse kring varför han kom till Sverige och hans nuvarande situation. De brukar ofta cirkulera en så kallad myt om att tiggeriet är en del av organiserad brottslighet. I tidningen stod det bland annat:

  • Det finns inga belägg för att tiggeriet är en del av organiserad brottslighet. Eftersom det endast ger i snitt runt 70 kronor per dag rör det sig om för lite pengar.
    (källa: Uppsalatidningen, följ länk)
  • De tipsade också kring hur man själv kunde hjälpa till, se bilden nedan.

image

Deras tips går ut på att:

  • Lägg pengar i deras muggar
  • Skänk mat
  • Prata lite med dem om möjligt
  • Hitta hjälpgrupper på Facebook
  • Skänk pengar till hjälporganisationer
  • Hjälp själv till som volontär

Det kan vara svårt att ta ställning till tiggeriet då man hör att det kan vara del av organiserad brottslighet och då skulle man genom att skänka pengar bidra till den. De som har fått insikt i frågan, tex polisen, uttalar sig om det inte framkommer att det beror på organiserad brottslighet. Även i andra fall där det skulle röra sig om trafficking, vår tids moderna slaveri, finns en utsatt människa bakom som far illa.

Med handen på hjärtat, kan du gå förbi en tiggare och inte känna empati för dem när de sitter ute i kylan? Jag tycker att det är svårt. Ett sätt är ju att vända sig till organisationer som kan ge stöd i form av värme, kläder, möjligheter att sköta hygienen och givetvis mat.

Några tips på organisationer med särskild verksamhet för EU migranter i Uppsala:

Stadsmissionen i Uppsala är en hjälporganisation som jobbar med utsatta grupper och har nyligen öppnat ett särskilt centrum för EU migranter, Crossroads. Här kan du donera till ett 90-konto.

Stefanushjälpen är ett lokalt initiativ, vad jag förstått, som främst syftar att ge hjälp till EU migranter. Där kan du donera till ett vanligt bakgirokonto.

//This is more of an locally inspired artcle about EU migrants and the local paper Uppsalatidningen writing about their situation in a series of articles. They have written the story of a man that came from Rumania and barely could let his children go to school due to high expences, living in very poor conditions. The paper also states that there are no proof of them being a part of organised crime. The reason is that they don’t make enough money from this.

Do you regognice this in other parts of EU? I’m sure. You can just give a coin, give some food or a blankett,  talk to them and show you care. Or turn to an organisation that can give aid to get them in a better situation or at least give food and some warmth in the coldest moinths ahead.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s