Certification of #cosmetics

(se svensk text längre ner)

As you have noticed I try to find alternatives for most of the products I use as well as I want to use less products. You can check the #nopoo articles I wrote! Since cosmetics companies can tell you a little bit what they want about their product without it being true, I try to look for certifications.

Two of them that I have found are Ecocert and BDIH. Since I wandered what the certifications stand for and normally no sites do display or link to their source, I do my own blogpost!

ECOCERT, according to the website:
A trailblazer in this field, Ecocert created and introduced the “Natural and organic cosmetics” standard in 2003. Its criteria are among the most stringent on the market:

 • At least 95% natural ingredients in the finished product.
 • No GMOs, parabens, phenoxyethanol, ingredients derived from petrochemicals or synthetic chemistry; no testing of the finished product on animals.
 • The whole manufacturing process is controlled, up to the packing stage, and the packaging and outer packaging must be biodegradable or recyclable.
 • The labelling must be transparent for the consumer.

BDIH, according to their site:

 • Raw materials obtained from plants
 • Animal Protection meaning no animal testing may be performed or commissioned when end products are manufactured, developed or tested. Raw materials that were not available on the market before 01.01.1998 may only be used if they have not been tested on animals. It is prohibited to use raw materials obtained from dead vertebrates (e.g. spermaceti, terrapin oil, mink oil, marmot fat, animal fats, animal collagen or living cells).
 • Raw materials obtained from minerals: The use of inorganic salts and raw materials obtained from minerals is generally permitted, except for those listed in point 5.
 • Raw materials with restricted use
  For the production of natural cosmetics, it is permissible to use components which are extracted through hydrolysis, hydrogenation, esterification, transesterification or other crackings and condensations from the following natural materials: fats, oils and waxes, lecithins, lanolin, monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides, proteins and lipoproteins.
 • Deliberate rejection of organic-synthetic dyes, synthetic fragrances, ethoxylated raw materials, silicones as well as paraffin and other petroleum products
 • Preservation: To ensure that products are microbiologically safe, certain nature-identical preservatives are allowed in addition to natural preservatives. These are:
  benzoic acid, its salts and ethylester, salicylic acid and its salts, sorbic acid and its salts and benzyl alcohol.
 • No radioactive radiation meaning it is forbidden to disinfect organic raw materials and completed cosmetic products using radioactive radiation.
 • Certified Natural Cosmetics: A neutral control body checks that the above criteria are complied with.

What I find creepy is that the information does reveal some things I didn’t know about ordinary cosmetics, like the collagen from dead animals or the radioactivity to disinfect.

IMG_9773 - Kopia

 

// Här kommer ett inlägg om två märkningar som jag har stött på i min pågående “quest” för naturliga produkter som inte innehåller massa konstiga kemikalier! Dessa är Ecocert och BDIH. Det finns information på nätet men nästan alltid utan källor så jag måste själv gå till källan och läsa vad det står. Så blir det ett inlägg av detta.

BDIH, enligt deras hemsida:

 • Råvaror anskaffade från växter
 • Djurskydd dvs att inga djurtester får göras eller beställas vid utveckling, testning och tillverkning av slutprodukt. Råvaror som inte fanns tillgängliga på marknaden innan 1 januari 1998, får bara användas om de inte blivit testade på djur. Det är förbjudet att använda råvaror utvunna från döda ryggradsdjur (till exempel animaliskt fett som spermacetiolja, terrapinolja, minkolja, fett från murmeldjur samt collagen eller levande celler från djur).
 • Råvaror anskaffade från mineraler: Användning av oorganiska salter och råvaror anskaffade från mineraler är vanligtvis tillåtet, förutom de ämnen som är uppräknade under punkt 5.
 • Råvaror med begränsad användning: Vid tillverkning av naturkosmetik, är det tolererbart att använda beståndsdelar som är extraherade genom hydrolys, hydrogenation, esterifikation, transesterifikation eller annan krackning och kondensation från följande naturmaterial: fetter, oljor och vaxer, lecitin, lanolin, monosackarider, oligosackarider och polysackarider samt proteiner och lipoproteiner.
 • Förbud att använda: syntetiska färgämnen, syntetiska doftämnen, etoxilerade råvaror, silikoner, paraffin och andra produkter från petroleum.
 • Konservering: För att försäkra att produkterna är mikrobiologiskt säkra, är vissa naturidentiska konserveringsämnen tillåtna att användas, utöver naturliga konserveringsmedel. Dessa är: bensoesyra, dess salter och ethylestrar, salicylsyra och dess salter, sorbinsyra och dess salter samt bensylalkohol.
 • Ingen radioaktiv strålning: Det är förbjudet att desinficera organiska råvaror eller kompletta kosmetiska produkter med radioaktiv strålning.
 • Certifierad naturkosmetik: Ett neutralt kontrollorgan kontrollerar att ovan uppräknade kriterier efterlevs.

Ecocert, enligt hemsidan och efter en egen översättning från den engelska texten:

Standarden för kosmetika utvecklades 2003.

 • Minst 95% naturliga ingredienser i den färdiga produkten.
 • Inga genmodifierade ingredienser, parabener, phenoxyethanol, syntentiska ingredienser eller från petroleumindustrin. Inga tester på djur(av den färdiga produkten)
 • Hela tillverkningsproceduren ska vara kontrollerad och förpackningarna vara återvinningsbara eller komposterbara.
 • Tydlig information till konsumenten på förpackningen.

Väldigt intressant att veta vad det är man får garanti för. Något som jag finner obehagligt är just att läsa om vissa förbud som får en att inse vad som kan finnas i vanliga kosmetika. Tex collagen från döda djur eller radioaktiv strålning för att desinficera. Blä.

(jag har redigerat texterna något för att korta ner)

Advertisement