Smink fritt från parabener – gina tricot

Jag läser om Gina Tricot:s smink.

Det positiva är att produkterna är:
– fria från parabener
– ej testade på djur

För den delen inte det bästa alternativet men står du och väljer bland butikerns egna smink skulle detta kanske vara ett bättre val.

Det som är synd är:
– ingredienserna står inte på hemsidan och på produkten står de bakom etiketten vilket gör att du måste pilla bort etiketten för att läsa
– Andra skadliga ingredienser som phlater i nagellack och talc i puder finns med, vad jag kunde se.

// Gina Tricot, a retail shop that also have cosmetics, apparently not tested on animals and no parabens. Maybe a good trend?

Advertisement

Parabens and #cancer

I wrote lately about parabens and what the conclusion has been in the EU of the use in cosmetics. I came across the information that parabens were found in breast cancer tissue, of course no source given. So I needed to look in to the matter in a blogpost.

An article from 2012 at the site mercola.com states that research had detected the presence of paraben esters in 99 percent of breast cancer tissues sampled. The article also states that other studies link parabens to cancer.

At the site of Breastcancerfund they refer to another earlier study from 2004 that found parabens in biopsy samples of breast cancer tumors. They also say that:

Parabens are used to prevent the growth of yeasts, molds, and bacteria in cosmetics products. Parabens appear in some deodorants and antiperspirants, in addition to personal care products that contain significant amounts of water, such as shampoos, conditioners, lotions, and facial and shower cleansers and scrubs. They’re also widely used as preservatives in food and pharmaceutical products. These estrogen mimickers are found in nearly all urine samples from U.S. adults of a variety of ethnic, socioeconomic and geographic backgrounds.

Another site that suggests caution with parabens are cancer.org in an article discussing the use of antiperspirants and deodorants. They are in the first place responding to an email advising people to not use deodorant. They do say that:

Intake of parabens is a possible concern because studies have shown that parabens have weak estrogen-like properties.

 

On the other hand the article states that parabens are widely used and that most people are exposed to parabens. They say that studies have found parabens in the urine in up to 99% of people in the US but so far, studies have not shown any direct link between parabens and any health problems. But I am not really convinced by this argument. It kind of says “Well, everybody are using it and we know nothing about it.“.

The article on cancer.org does also discuss aluminium in deodorants and that there is no clear link between aluminium and breast cancer. The article I first reffered to from mercola.com reffer to metals like aluminium as “metalloestrogens” meaning they mimic the estrogen.

If you ask me I will say as Hamlet: “Something is rotten in the state of Denmark”

IMG_9770

// Eftersom jag nyligen skrev här på bloggen om parabener så stötte jag på infon om att parabener har funnits i bröstcancertumörer. Tyvärr fanns ingen källa men nu har jag kolla lite. De artiklarna jag finner på engelska är dessa:

I dessa nämns alltså att man har funnit i flera studier parabener i bröstcancertumörer vilket i sig inte betyder att parabenerna är skyldiga men där har misstankarna växts. Jag hittar en bra artikel på svenska från Sveriges Konsumenter och där står det bland annat:

En engelsk undersökning har också funnit parabener i en stor andel av bröstcancerknölar. Robert Golden och Jay Gandy (Journal of Applied Toxicology, 2004) har funnit parabener i kvinnors bröst som har bröstcancer. Däremot är de osäkra på om det är parabener som orsakade cancern. Det finns också misstankar om att flera av parabenerna kan vara allergiframkallande. Man bör vara extra vaksam på användande av Parabener hos barn och spädbarn då de generellt sätt är mer känsliga för miljöpåverkan och deras kroppar lättare absorberar ämnen.

Artikeln är daterad från 2010 så för senaste bestämmelserna kolla in på Läkemedelsverket.

Det finns absolut anledning att hålla kemikalierna under luppen när det gäller vår hälsa.

 

 

Nytt om Parabener och hälsan- Parabens and our health

Det har kommit upp ny information på Läkemedelsverket angående parabener, som har varit debatterade kring huruvida de är skadliga för hälsan. De misstankar som har funnits handlar om hormonstörningar. Jag kan verkigen rekommendera er att läsa artikeln genom att följa länken ovan men jag ger här ett utdrag:

  • Parabener är konserveringsmedel
  • Läkemedelsverket anser att det är mycket vilktigt att det finns konserveringsmedel i kosmetika (som givetvis är säkra) då de tex hämmar bakterietillväxten.
  • 2000 uppkom misstankar kring hormonstörande effekter
  • Parabener som använts i kosmetika är methylparaben, ethylparaben, propylparaben och butylparaben
  • Methyl- och ethylparabener har utvärderats som säkra och används också i livsmedel
  • Danmark förbjöd under år 2010 parabenerna propyl och butyl för produkter till barn
  • Under 2011 tillsattes en utredning för dessa två parabener och resultatet är att det i februari i år röstades fram inom EU att halterna sänks och att användningen av dem i barnprodukter begränsas
  • Det står även att:

    Beslut har också fattats på EU-nivå om att förbjuda användningen av isopropylparaben, isobutylparaben, pentylparaben, phenylparaben och benzylparaben eftersom den vetenskapliga kommittén, på grund av otillräckliga data, inte kunnat utvärdera om de kan användas säkert.

Så med andra ord är det bra att undvika propyl- och butylparabener som snart kommer att regleras i kosmetika till lägre halter och att vissa typer av pabener helt förbjuds.

IMG_9773_Fotor

 

// Some new regulations about parabens in EU from the Medical Products Agency in Sweden. You could read this article in English on the matter. According to the Swedish agency the parabens are conservatives in cosmetics and there have been suspicions on their effects on humans.

The conclusions from an investigation ordered by EU are that the two parabens called propylparaben och butylparaben will be used in lower amounts and that some parabens will be prohibitted. The use of the parabens above will be minimized in products for children.

The use of methyl- and ethylparaben has been approved before because of evaluation data available. They are apparently used in food.