Lost in marketing

I många år har vi blivit övertalade att smörja in oss med diverse krämer för att förhindra uttorkning och tecken på åldrande. Särskilt som kvinna blir vi indoktrinerade i rengöringsritualer sedan tidigt och nuförtiden är listan på produkter som ska med väldigt lång. Eller vad tycker ni?

Börjar man gräva så inser man snabbt att skönhetsbranchen bygger på vår önskan och hopp om att vara vackra och förbli unga och att vi är beredda och betala mycket för det trots att det inte verkar finnas bevis på att diverse krämer funkar. Snarare tvärtom!

Vad jag själv har förstått är att produkter kan marknadsföras som naturliga och skonsamma utan att för den delen vara det. Tidigare la jag upp en väldigt informativ video, kolla här. Så även produkter som marknadsförs som ekologiska tex kan innehålla suspekta ämnen.

IMG_5629

Jag stötte på en rapport som gjorts av Rån och Rön. De går igenom innehållet på ett antal hudkrämer som säljs på de stora butikskedjorna och koncentrerar sig på parabener, parfymämnen och ytterligare ämnen som är allergiframkallande eller misstänkt hormonstörande. Om parabenerna säger de:

Parabener har varit mycket omdiskuterade
de senaste åren. Forskning har visat att
de stör fruktsamheten hos vattenlevande
djur. Om det innebär risker även för män ­
niskan vet man ännu inte. EU:s vetenskap­
liga råd för konsumentprodukter har listat
en rad parabener i kosmetika som ”miss­
tänkt hormonstörande” men tillåter dem
än så länge.

Som sagt så är inte ämnerna förbjudna men det finns misstankar att de är hormonstörande. Apoteket publicerade en sida med frågor och svar angående Råd och Röns artikel om hudlotioner. Där menar de att ” parabener är effektiva som konserveringsmedel, anses säkra och har använts som konserveringsmedel under mycket lång tid (…) Parabener är även godkända att användas i livsmedel. De rekommenderas av hudläkare för att de är skonsamma mot huden.”

De påpekar också att parabenerna är godkända ämnen av EU och att “methyl- och Ethylparaben är granskade och bedömda som säkra även när det gäller den hormonstörande effekten, som man tar upp i artikeln. Även Propyl- och Butylparaben är godkända men utreds ytterligare av EU:s expertkommitté SCCP.” Ja, det är alltså inte frågan om att icke-godkända ämnen används utan vilka typer av ingredienser som används och vilka misstankar som finns mot dem.

Att ämnen förbjuds är inget nytt och branchen har alltid klarat av att ersätta dem med något annat. I Råd och röns artikel menar det att:

Ett test i vår danska systertidning
Taenk av sex så kallade naturkrämer
vi sade att de fyra som inte innehöll
para bener ändå klarade hållbarheten
bra. Även Ängla marks hudlotion är ett
exempel på att det går att tillverka en
hudlotion utan konserveringsmedel.

I genomgången fann de att endast fem av de 24 hudlotionerna inte innehöll parabener varav den ena användes som referens i testet då den var fri från parfym, färgämnen eller konserveringsmedel.

//We have been told a long time that it is important to moisturize our skin and the daily rutine of taking care of our skin seems to just get longer and longer. How many products can we add? Of course women are targeted more. Sadly the more I look into things and research articles on the internet I see that skin products can many times contain questionable ingredients.

The hope of looking better and younger is what keeps us believing and buying those expensive products that may have risky effects on our health. The article I came up with is a swedish review of body moisturizers that controls for ingredients like parabens. Have you seen a similar article in english you would like to let me and my readers know about? Please post or mail me!

//Artikeln i Råd och Rön är från 2009.

Advertisement