LapPi – reusing electronic components

Raspberry Pi. The tiny computer made to learn programming easy. As I was googling different uses I read about the LapPi and think it’s an excellent idea where electronics are being reused. I think that is an area that needs developing a conscious usage and reusing.

The LapPi is an example of reusing electronic components. The article states:

The Raspberry Pi is a remarkable machine. Lightweight, powerful, and until now it was completely tethered to a wall socket. The LapPi is built to free the Pi!

It’s made from a mixture of spare parts, unallocated electronics, and scrapped components & cables I have built it in response to the Raspberry Pi Challenge.

//

Ett exempel på ett användningsområde för en Raspberry Pi som heter The LapPi. I detta projekt har den lilla datorn använts tillsammans med elektronik “rester” för att göra en “portabel” dator. Det goda exemplet här är att elektronik återanvänds vilket jag tror är ett område som måste utvecklas mer med tanke på hur mycket elektronik vi använder idag!

Advertisement