Raw like denim – #rawdenim

Another article from Sierraclub about raw denim.

I have many times written about jeans in my blog. Because I love jeans and they unfortunately require a lots of water to be produced. The article states that since raw denim is very popular it is also better for the environment because it doesn’t require washing:

Raw denim is more sustainable than the pre-washed denims on the market because it is durable, doesn’t need to be washed frequently, and isn’t sand-blasted.

I have previously read that jeans are better not washed frequently, put them in the fresh air from time to time and wash in 30 degrees when needed.

02-IMG_9463_2

I love jeans. Jeans, jeans, jeans! (photo Magnus B)

//En till artikel från Sierraclub (engelska) om materialet raw denim. Jag har skrivit många gånger om jeans på denna blogg.

De menar att raw denim är ett bättre val miljömässigt eftersom man inte behöver tvätta materialet. Raw denim är ett stabilare material, obehandlat som namnet antyder och därför extra hållbart och behöver inte tvättas.

Själv, efter tips jag läst, tvättar jag inte jeans allt för ofta, vädrar mycket och vid behov tvättar i 30 grader.

Advertisement