From WordPress to Google plus

This article and video has a very good tutorial for posting automatically post from WordPress to google plus page.

//Koppla ihop din WordPress blogg med google+ med hjälp av ett program som heter Hootsuit. Se videon för bra förklaring.

Advertisement