Compassion: towards yourself – Självmedkänsla

I read a very interesting article at a Swedish newspaper:

Show yourself compassion (self-compassion)! Aiming for more self esteem can lead to make you feeling not good enough.

So I started patting myself on the shoulder saying things like “Well, you just try to do your best.” Anything to make myself appreciate me more. 

//En väldigt intressant artikel i DN:

Att jaga efter höjd självkänsla kan i själva verket leda till känslor av otillräcklighet och narcissism, menar psykologiprofessorn Kristin Neff. Hon och många andra psykologer har i stället börjat inrikta sig på självmedkänsla.

Så därför har jag börjat klappa mig själv på axeln och säga “Bra jobbat” eller “Du gör så bra du kan”. Vad som helst för att kunna uppskatta mig själv mer!

Advertisement